مجتمع تجاری آرمان مشهد

مدیریت بهره برداری , راه اندازی , اجاره داری و فروش واحدهای صنفی در مرکز خرید آرمان مشهد