گروه تخصصی همادیس به عنوان مشاور تخصصی بهره برداری، فروش و اجاره  با بهره گیری از توان علمی و تجارب خود در حال ارائه طیف کاملی از خدمات مورد نیاز ساخت و قبل از ساخت مجموعه های اداری، تجاری و مسکونی  می باشد.

خدمات گروه همادیس در دنیای مدرن امروزی موجبات رونق بخشی و توسعه پایدار صنعت ساختمان را فراهم نموده است که با تغییر رویه سرمایه گذاران و سازندگان صرف به انجام ساخت و ساز  با در نظر گرفتن مطالعات و مشاوره بهره برداری ، برندینگ و نویدبخش فردایی بهتر برای صنعت ساختمان ، سرمایه گذاران و بهره برداران نهایی این حوزه خواهد بود.